Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov).

JAK bo kulturne projekte sofinancirala na naslednjih področjih knjige:
a)    Izdaja knjig (IK),
b)    Izdaja revij (IR),
c)    Bralna kultura (BK),
d)    Literarne prireditve (LP),
e)    Mednarodno sodelovanje (MS).

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je najmanj 2 leti registrirana za izvajanje dejavnosti na področju kulture, razen v primeru, ko gre za pravno nasledstvo ali ko novoustanovljena pravna oseba nadaljuje z izvajanjem kulturnih projektov, ki jih je v letu 2017 sofinancirala JAK, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Rok prijave: 11.12.2017

Več na tej povezavi.