Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 28.2.2018.

Prijavijo se lahko delodajalci s sedežem na območju ene od 13 občin: Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren - Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče - Vogrsko, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava. , ki v šolskem / študijskem letu izplačujejo kadrovsko štipendijo vsaj enemu kadrovskemu štipendistu po pogojih, ki jih določa ZŠtip-1.

Več na tej povezavi.