Skupaj za dobrobit ljudi v lokalnem okolju!

V oktobru smo na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji razpisali brezplačno izobraževanje na temo oskrbe starejših. Potreba po izobraževanju in usposabljanju pri delu s starejšimi se vse bolj izkazuje, kar so potrdile tudi raziskave v okviru projekta INTESI, ki smo jih izvedli v preteklem obdobju na območju občin Idrija in Cerkno.

Zato nas ni presenetilo, da se je na izobraževanje prijavilo kar 13 udeleženk, od katerih jih je večina že pred začetkom izrazila željo, da bi želele opraviti verificiran program, ki bi jim omogočal pristop na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu. Z velikim angažiranjem tako zaposlenih na ICRA kot tudi drugih sodelavcev, predvsem ga. Klavdije Straus in sodelavcev iz Doma upokojencev Idrija, smo program uspeli verificirati in tako je skupina udeleženk že deležna pilotne izvedbe programa Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu. Za udeleženke pridobitev te izobrazbe pomeni možnost za napredovanje, pridobitev službe ali spremembo karierne poti. Vse udeleženke pa pridobijo nova znanja, ki so potrebna tako pri negi starejših kot tudi pri sami komunikaciji in (prostovoljnemu) delu s starejšimi.

Pri izvedbi programa izobraževanja sodelujemo z Domom upokojencev Idrija, ki udeležencem omogoča opravljanje praktičnega dela izobraževanja. Za svoje zaposlene, ki so se izobraževanja udeležili, pa so omogočili brezplačno opravljanje praktičnega dela in jim delovne urnike prilagodili tako, da se izobraževanja lahko redno udeležujejo.

Teoretični in praktični del programa je v večini sofinancirala Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija s sredstvi, ki jih je pridobila kot zunanji sodelavec Biotehniške fakultete iz Ljubljane, Oddelka za krajinsko arhitekturo, pri izvajanju pilotnih aktivnosti projekta INTESI, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, za 7 udeleženk pa je izvedbo praktičnega dela programa financiral Dom upokojencev Idrija, kjer so udeleženke zaposlene.