Študijski krožki so ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev. Njihov cilj je promocija znanja, ki ga potrebujemo za razvoj in dejavno vključevanje v sodobno družbo, ter spodbuda za osebni razvoj posameznika. V njih se zbirajo ljudje, ki se želijo nečesa novega naučiti o določeni temi, se družiti in narediti nekaj koristnega za svoj o lokalno skupnost in druge ljudi.

Običajno je študijski krožek sestavljen iz 5 do 12 članov, ki jih združi skupni interes. Teme, ki jih obravnavamo v študijskih krožkih, so zelo različne, med njimi so pogoste s področja ekologije, etnologije, zgodovine in običajev domačega kraja, ročnih del, turizma,... Prednost ima izkušenjsko učenje ter medsebojno in skupinsko učenje ob podpori mentorja, sodelovanju strokovnjakov in animatorjev, kar omogoča uspešno izvedbo zastavljenih ciljev.

V letošnjem letu je Idrisjko-Cerkljanska razvojna agencija izvedla 6 študijskih krožkov, in sicer:

  • Vaška mlekarna v Zakojci
  • Zgodbe in pripovedi rudarjev in topilničarjev
  • Obrišimo prah s kolovratov
  • Spodnja Idrija na razglednicah nekoč in danes
  • Zavrtimo pedala za zeleni turizem II.
  • Kako predstaviti Scopolijev vrt obiskovalcem

 

Pripravili smo tudi poročilo o študijskih krožkih, kjer si lahko preberete VEČ tudi o njihovi vsebini.

Študijski krožki v letu 2017