Dejanske lastnike morajo v Register dejanskih lastnikov vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018. 

Več informacij: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno