×

MED-O-VITA

Območje LAS s CILjem je sodelovalo pri projektu MED-O-VITA. Na njegove rezultate smo lahko zelo ponosni.

Poglejmo kaj je območje pridobilo s sodelovanjem pri tem uspešnem projektu:

Postavitev dveh turistično izobraževalnih čebelnjakov, ki omogoča ohranjanje dediščine na območju ter možnost za izvedbo čebelarskih krožkov in delavnic za ranljive skupine. Obnovljena čebelnjaka sta postavljena v bližini meščanskega čebelnjaka in obiskovalcem nudita vpogled med razlikami med enostavnimi čebelnjaki iz podeželja in meščanskim čebelnjakom. 

Nakup opreme je omogočil prenos čebelarskega znanja na otroke in mladostnike ter omogočil kvalitetnejše izvajanje čebelarskega krožka tudi po zaključku projekta. Preneseno znanje ima  pomembne koristi za območje, saj prispeva k ohranjanju čebelarjenja ter z njim povezane dediščine in biodiverzitete območja. Oprema za izvedbo delavnic za ranljive skupine pa omogoča izvedbo različnih delavnic in trajnejše sodelovanje med čebelarji in ranljivimi skupinami.

Nasad medovitih rastlin je praktični primer, kako se lahko zaraščene površine v okolici mesta Idrije spremeni v obdelane površine. Skupaj z predstavitvenim vrtom z medovitimi rastlinami pa prikazujeta čebeljo pašo kot učni primer, obenem pa omogočata čebelam kvalitetnejšo pašo ter skupaj s čebelarsko tehtnico tudi prikaz izplena posamezne paše.

Nabor receptov z jedmi z medom omogoča večjo vključitev medu v gostinsko in turistično ponudbo območja ter povezavo in izmenjavo z različnimi območji. 

Kulinarične delavnice za gostince pripomorejo k lažji vključitvi jedi v gostinsko ponudbo.

Velik doprinos ima sodelovanje z različnimi območji in lokalnimi akcijskimi skupinami, saj omogoča izmenjavo dobrih praks, skupno trženje in trajnejše sodelovanje. 

Pomemben doprinos imata tudi čebelarska spominka našega območja. Eden predstavlja različne vrste medu v manjših darilnih embalažah, drugi pa sladkorno čipko v medu, kar po zaključku projekta trži Zavod za turizem Idrija.