OPERACIJE: Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec  -  Dobimo se na tržnici 2 

FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.               

    

 

 

Novice

Srečanje gospodarstvenikov s primorskimi župani

Vabljeni na srečanje gospodarstvenikov s primorskimi župani občin Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin 4.3.2020 ob 14h v Bovec

Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«

Iskanje najprodornejših projektov trajnostne gradnje in prenove v Alpah.

Pregled aktualnih razpisov

Aktualni razpisi SPIRIT, Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega sklada. ministrstev

ABC PODJETNIŠTVA

Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. Udeležba na ABC podjetništva je eden izmed pogojev za kandidiranje na natečaju za pridobitev sredstev za podjetnice začetnice.

Odprta vrata kmetij - seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev

V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij, smo štiri lokalne akcijske skupne LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS loškega pogorja in LAS Srce Slovenije na podlagi objavljenega javnega poziva, pripravile seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene prireje , sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

Odpiranje novih poslovnih priložnosti z ogledom/predstavitvijo podjetij ETIKETA, TISKARNA, D.D. in ETIKETA INTERACTIVE D.O.O.

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na dogodek odpiranja novih poslovnih priložnosti z ogledom/predstavitvijo podjetij ETIKETA, TISKARNA, D.D. in ETIKETA INTERACTIVE D.O.O. , ki bo potekal v četrtek, 5. marca 2020, od 15.00 do 17.30 ure, na Industrijski ulici 6 v Žireh.

Prihajajoči gozdarski razpisi 2020

V letu 2020 bodo zopet možnosti za pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje v gozdarstvu iz naslova Programa za razvoj podeželja. Ker si želimo, da ste o tem dobro informirani, vas vabimo na predstavitve in izobraževanja o prihajajočih gozdarskih razpisih.

Vse novice...

Razpisi

Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Odprt je razpis Mikrokredit P7 2020!

Mikro in mala podjetja lahko prejmejo kredit za manjše investicije in /ali obratna sredstva v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR po zelo ugodnih pogojih.

Music Moves Europe

Razpis za podporo pripravljalnim projektom na področju učenja in poučevanja glasbe

Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«

Javno naročilo Urada za mladino: Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«

Hura, prosti čas

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov)

Vsi razpisi...