Pri ukrepu M16 Sodelovanje so odobrili devet projektov evropskega inovacijskega partnerstva (EIP), s katerimi naj bi reševali konkretne težave pri kmetovanju, varovanju okolja in prilagajanju podnebnim spremembam.

Iz podukrepa 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij bodo sofinancirali štiri projekte EIP, iz podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe pa pet projektov EIP.

Več o teh projektih in partnerstvih si lahko preberete v tej preglednici.

Za ICRO in za naše okolje pa je pomembno, da smo kar nekaj od vsebin, ki so bila podprta v okviru ukrepa M16, že prepoznali in vsebine že izvajamo v projektih sodelovanja med LASi:

- Novi izzivi slovenske drobnice 

- Odprta vrata kmetij (podpora pridelovalcem senenega mleka)

- Medovita (podpora čebelarstvu, zasaditev medovitih rastlin)

Tudi projekt Digitalne rešitve za izzive podeželja se navezuje na aktualne potrebe, ki jih v Evropi označujejo z vsebinami "pametnih vasi".

Več o vsebini projektov Sodelovanje med LASi si lahko preberete na tej povezavi.