IZDELAN KRAJŠI ETNOLOŠKI FILM O IDRIJSKIH ŽLIKROFIH

 

Občina Idrija je pobudnica vpisa značilne idrijske jed  – idrijskih žlikrofov – v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Če bo vpis odobren, se bodo idrijski žlikrofi pridružili 67 enotam nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji in 189 nosilcem te dediščine. Njihova odločitev se pričakuje letos poleti.

 

Predlagatelj vpisa v register je Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, ki ga vodi Mira Jeram. Postopek vpisa je tehnično izvedla Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. V ta namen je bil konec lanskega leta posnet štirinajstminutni etnološki film in izdelana obsežna fototeka avtorjev Matjaža Mraka in Roberta Zabukovca. Pri izdelavi video in foto dokumentacije se je s strokovno pomočjo vključil Mestni muzej Idrija, družini Skrt pa gre zahvala za pomoč in sodelovanje pri dokumentiranju postopka izdelave idrijskih žlikrofov.

 

Vabimo vas k ogledu in všečkanju filma na tej povezavi:  https://vimeo.com/301144300/f0a910cabc