V Uradnem listu RS št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 

  1. 1.      Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

 

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

Predmet javnega razpisa zajema: Sklop A – financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP (Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih) in Sklop B – sofinanciranje izvedbenih projektov podjetij. Za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov podjetij (Sklop B) mora prijavitelj izpolniti vse obveznosti v Sklopu A.

 Ciljna skupina so posamezne male in srednje velike pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

 Okvirna višina nepovratnih sredstev:

1. Za Sklop A agencija namenja 1.848.910,00 EUR. Izvajanje aktivnosti je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih stroškov storitev in se opredeli kot nefinančna pomoč prijaviteljem/prejemnikom sredstev.

2. Za Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR. Prijavitelji prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo predlaganih projektov.

Maksimalni znesek pomoči na upravičenca za Sklop B znaša 100.000,00 EUR in do vključno 50 % upravičenih stroškov.

 Roki za oddajo vlog: za Sklop A – 1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020, 5. rok: 23. 4. 2021

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog oziroma predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.