V Uradnem listu RS št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019. 

  2. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR. 

  1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI. 

  1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil popravek javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.