JAVNI POZIV

lokalnim pridelovalcem in predelovalcem

mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz navedenih sestavin

  za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov

 

Namen javnega poziva je priprava seznama lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

Skupni seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev bo v lokalnem okolju zagotavljal večjo informiranost o razpoložljivi lokalni ponudbi ter posledično večjo dostopnost do teh izdelkov.

BREZPLAČNO OSNOVNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE za bodoče/potencialne pridelovalce in predelovalce mleka iz senene prireje , sadja in jagodičevja

 V kolikor razmišljate, da bi pričeli ali se ljubiteljsko že ukvarjate in vas zanima, kakšne so možnosti, da iz vašega hobija/ideje nastane posel, VAS VABIMO, da se nam oglasite in skupaj bomo na svetovanjih pretehtali vaše možnosti in poiskali najustreznejšo rešitev.

 

Dodatna pojasnila na voljo na elektronskem naslovu -  alenka.pisljar@icra.si  ali telefonski številki 05 93 40 390.

 Priloge:

- Javni poziv

- Prijavnica in izjava prijavitelja

 

Za vsebino je odgovoren Las s CILjem. Projekt Odprta vrata kmetij sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.