AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniških projektom – B1 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/19 dne 27. 9. 2019. 

2.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019. 

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. 

Upravičene sheme kakovosti po tem razpisu so: zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava ter izbrana kakovost. 

Razpis je odprt do vključno 20. 12. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.