IDRIJSKO CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA VAS VABI K VPISU V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST - MOST DO IZOBRAZBE

znanja za delo: SOCIALNI OSKRBOVALEC/ SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

Socialni oskrbovalec spada med poklice prihodnosti, ki so vedno bolj zaželeni. Program je primeren za vse, ki izvajate ali boste izvajali pomoč na domu in tistim, ki vas veseli delo na področju socialnega varstva in se želite prekvalificirati. Primeren je za vse, ki se želite vključiti v postopek certificiranja za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu. Prav tako je program zelo koristen za vse, ki na domu skrbite za ostarele ali svojce, ki potrebujejo vašo pomoč. Vsebine: osebna oskrba starejših, pomoč v gospodinjstvu, ravnanje v nepričakovanih situacijah, socialno vključevanje, ravnanje z gospodinjskimi, terapevtskimi in negovalnimi pripomočki.

TRAJANJE TEČAJA:
120 ur + 30 ur (120 urni program UŽU MI bomo podaljšali za 30 ur, tako da boste opravili 75 ur teoretičnega dela in 75 ur praktičnega dela, ki je podlaga za pridobitev NPK).

SKUPINA: 12 do 15 oseb. Udeležba je BREZPLAČNA.

LOKACIJA: Idrija.

POTEK: program bomo izvajali v sodelovanju z Domom upokojencev Idrija od januarja 2020 dalje in sicer bo teoretični del potekal ob ponedeljkih od 16.00 do 20.00 ure ter ob sobotah od 8.00 do 12.00 ure, praktični pa v skladu z dogovorom.

CILJNA SKUPINA: ciljna skupina so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

ZA VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVO:

05 37 43 913 / izobrazevanje@icra.si. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

VABILO

»Operacijo Temeljne in poklicne kompetence (2018 - 2022) delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.