AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. 

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo popravek javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi «Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« ter 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe. 

3. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne operacije – raziskovalno razvojnega projekta – za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Projekt mora biti sestavljen iz sledečih sklopov:

  • vzdrževanje in nadgradnja korpusov,

  • govorne tehnologije,

  • semantični viri in tehnologije,

  • strojno prevajanje,

  • terminološki portal,

  • vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.