IDRIJSKI ŽILKROFI

Idrijski žlikrofi so zaščiteni kot »zajamčena tradicionalna posebnost«. To pomeni, da so proizvedeni po tradicionalni recepturi in na tradicionalen način. Nacionalno zaščito so prejeli že v letu 2002, evropsko pa  15. 1. 2010. Certifikat za izdelavo idrijskih žlikrofov ima Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, ki s pomočjo Idrijsko – Cerkljanske razvojne agencije vodi in spremlja postopke za vzdrževanje certifikata. Idrijske žlikrofe lahko izdelujejo le izdelovalci, ki upoštevajo določila iz elaborata o označbi tradicionalnega ugleda za idrijske žlikrofe. Izdelovalci morajo spoštovati tudi določila evropske uredbe, s katero so idrijski žlikrofi postali zaščiteni na nivoju EU. Vsi certificirani izdelovalci so podvrženi notranji in zunanji kontroli, pri kateri morajo izkazovati ustrezno kakovost idrijskih žlikrofov in ustrezno izdelavo v skladu s specifikacijo.

Nacionalna zakonodaja:

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe »tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za idrijske žlikrofe

Evropska zakonodaja:

COMMISSION REGULATION (EU) No 31/2010 of 14 January 2010 entering a designation in the register of traditional specialities guaranteed [Idrijski žlikrofi (TSG)]

Publication of an application for registration pursuant to Article 8(2) of Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed 2009/C 104/07

Povezave:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - ZAŠČITA KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL

Facebook:

Idrijski žlikrofi