Študijski krožki

Študijski krožki so ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev. Njihov cilj je promocija znanja, ki ga potrebujemo za razvoj in dejavno vključevanje v sodobno družbo, ter spodbuda za osebni razvoj posameznika. V njih se zbirajo ljudje, ki se želijo nečesa novega naučiti o določeni temi, se družiti in narediti nekaj koristnega za svoj o lokalno skupnost in druge ljudi.

Običajno je študijski krožek sestavljen iz 5 do 12 članov, ki jih združi skupni interes. Teme, ki jih obravnavamo v študijskih krožkih, so zelo različne, med njimi so pogoste s področja ekologije, etnologije, zgodovine in običajev domačega kraja, ročnih del, turizma,... Prednost ima izkušenjsko učenje ter medsebojno in skupinsko učenje ob podpori mentorja, sodelovanju strokovnjakov in animatorjev, kar omogoča uspešno izvedbo zastavljenih ciljev.

Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji izvajamo študijske krožke že več kot 10 let. Vsako leto jih izvedemo od 5 do 7.

Spletna stran študijskih krožkov sk.acs.si 

NAGRADA: Študijski krožek Naš les - naša priložnost, ki ga je mentorirala Darja Lahajnar je leta 2015 s strani Andragoškega centra Slovenije prejel Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih.

 

       

Študijske krožke finančno in strokovno podpirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški center Slovenije, Občina Idrija in Občina Cerkno.

 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

Študijski krožki v letu 2018

Študijski krožki v letu 2017

Študijski krožki v letu 2016

Študijski krožki v letu 2015

Študijski krožki v letu 2014

Študijski krožki v letu 2013

Študijski krožki v letu 2012

Študijski krožki v letu 2011

Študijski krožki v letu 2010

Študijski krožki v letu 2009

Študijski krožki v letu 2008

Študijski krožki v letu 2007

Študijski krožki v letu 2006 in starejši