Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/21 z dne 12. 3. 2021.

 • Spremeni se obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva za leto 2021 in 2022.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021.

 • Spremeni se poglavje 3 Vsebina in oddaja vloge in sicer zadnji rok za oddajo vlog.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021.

 • Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Cilj razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
 • Upravičeni stroški so: stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, splošni stroški.
 • Razpis je zaprtega tipa, vnos vloge v elektronski sistem poteka od 22. 11. 2021 do 24. 1. 2022.

4. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021.

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev, vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Vsebinsko se razpis deli na dva sklopa in sicer: 

 • Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev,
 • Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev.

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki je javni zavod, vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2021/2022 izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe, ter izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vloge jan razpis je 18. 11. 2021.

6. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

 • tiskanih medijev,
 • radijskih programov,
 • televizijskih programov,
 • elektronskih publikacij.

Prijava na razpis je možna do 29. 11. 2021.

7. Fundacija za šport je objavila javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022.

 • Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu.

8. Fundacija za šport je objavila javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinancirali se bodo programi, ki se nanašajo na:

 • energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov,
 • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport,
 • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa,
 • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Rok za prijavo je 29. 11. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe