Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. 

Cilj razpisa je vzpostavitev lokalnega trga in s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000 EUR. Javna podpora znaša do 100% upravičenih stroškov.

Prijava na javni razpis je možna do 10. 2. 2022.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000 EUR. Javni razpis je strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva , in sicer:

-250.000 EUR za dejavnost s področja izobraževanja,

-250.000 EUR za dejavnost s področja zdravstvenega varstva,

-250.000 EUR za dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva.

Javna podpora znaša do 100% upravičenih stroškov.

Cilj razpisa je preučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Prijava na razpis je možna do 10. 2. 2022.

3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2022, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava in so neprofitne narave, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu.

V razpisu je navedenih 10 različnih vsebin - področij, ki bodo sofinancirane in ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva: preprečevanje nasilja, zasvojenost, duševno zdravje, brezdomstvo, otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, starejši, ki jim grozi socialna izključenost, podporno bivanje invalidov,…

Programi se bodo izvajali od leta 2022 do vključno 2028.

Izbrani prijavitelji bodo lahko za svoj socialno varstveni program s strani ministrstva prejeli sredstva največ v višini 80% vseh odhodkov tega programa.

Po razpisu so upravičeni stroški: strošek dela, strošek materiala in storitev.

Rok za oddajo prijave na razpis je 10. 12. 2021 (javni socialnovarstveni programi) oziroma 17. 12. 2021 (razvojni socialnovarstveni programi).

4. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«.

Predmet javnega razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega kulturnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med tem sektorjem in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Javni razpis je razdeljen na 3 sklope:

  • SEME: Preveritev koncepta,
  • ZAGON: Kreativni Start UP
  • Kreativni POVEZOVALNIK.

Na javni razpis se lahko po posameznih sklopih prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij, ter izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vloge na razpis je 20. 12. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe