Na vsebino
×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave- A1.

Spremenijo se roki za oddajo vloge – dodata se 7. in 8. rok: 17. 1. 2022, 14. 2. 2022.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

2. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2022.

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Vsebinska področja iz predmeta razpisa so: urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja, zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim razvojem in trajnostno gradnjo, izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o zgoraj navedenih vsebinah.

Sofinanciralo se bo pripravo in izvedbo dogodkov: razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in ustanove, ki niso posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti in zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, ki jih obravnava za razpis.

Upravičeni so naslednji  stroški: stroški dela zaposlenih, stroški dela zunanjih izvajalcev, potni stroški in materialni stroški.

Rok za prejem vloge na javni razpis je 4. 1. 2021.

3. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1992 ali kasneje.

Razpis je odprt do 3. 1. 2022. 

4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022).

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa na raziskave in inovacije EU, obzorja Evropa.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe