Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 Covid 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta P1 Covid je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejša pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.050.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Prav tako morajo podjetja izpolnjevati ostale razpisne pogoje.

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za obratna sredstva, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače.

Rokov za prijavo na razpis je več, prvi je 5. 5. 2022.

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. 

Spremeni se poglavje, ki določa rok za oddajo vloge. Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

3. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE -LIFE 17 – financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022.

Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov,
 • Delavnice za starejše Ostanimo mobilni,
 • Promocijska kampanja o javnem prevozu,
 • Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza,
 • Aktivno v vrtec ali šolo,
 • -Šolska ulica,
 • Parkirni dan,
 • Popravljalnica in izmenjevalnica koles,
 • Aktivnosti za mladino,
 • Peš kažipoti,
 • Spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v RS, ki sodelujejo v ETM 2022, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju.

Upravičeni so naslednji stroški:

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti,
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Storitve morajo biti opravljene do konca oktobra 2022.

Rok za oddajo vloge na razpis je 13. 5. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe