Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022.

Predmet razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Na razpis se lahko prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa.

Razpis je odprtega tipa, odprt je do porabe razpoložljivih sredstev.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022.

Predmet razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek se šteje smrt, I. ali II. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Na razpis se lahko prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa.

3. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove.

Namen razpisa je sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb ter projektov s področja razvoja družbene infrastrukture na področju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj izboljšanja komunalne, okoljske, socialne, športne idr. Javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.

Predlagani projekt se mora nanašati na dejavnosti s področja dejavnosti javnih pooblastil oziroma javnih služb za izvajanje negospodarske dejavnosti.

Oblika sredstev, ki se razpisuje z razpisom, so posojila.

Upravičeni vlagatelji: 

  • gospodarske javne službe: javna podjetja, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
  • javne ustanove: pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna agencija.

Rok za oddajo vloge: v obdobju od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Razpis je odprtega tipa, odprt je do porabe razpoložljivih sredstev.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe