Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, z naslednjimi cilji:

  • izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture: izboljšanje cestne infrastrukture, izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture, izboljšanje gospodarskega razvoja, izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje, če je za predlagan projekt potrebno.

Na projekt se lahko prijavijo občine v Republiki Sloveniji. Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021 naprej.

Delež sofinanciranja projekta je do vključno 100% upravičenih stroškov posameznega projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.

Upravičeni stroški so: nakup objektov javne infrastrukture, gradnja objektov javne infrastrukture, adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, nova oprema, novi delovni stroji, prevodna sredstva, neopredmetena sredstva.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000,00 EUR, najvišja vrednost pa 2.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis pripravniških mestna področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/2023.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer:

  • 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v vrtcih ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • 30 pripravniških mest za opravljanje  vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v vrtcih ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v osnovnih šolah, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot se jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva.

Rok za prijavo na razpis je 27. 6. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe