Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za četo 2022/23.

S popravkom se spremenijo določbe glede oddaje vloge na javni razpis.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Spremeni se rok za oddajo vlog na razpis.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo24. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. 

Spremeni se rok za oddajo vlog na razpis.

4. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavilo spremembe Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD.

Spremembe se nanašajo na nove prijavne roke za oddajo vlog ter merila za izbor upravičencev.

5. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno demonstracijskimi projekti.

Spremeni se rok za oddalo vlog na razpis.

6. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST.

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije za tiste investicije, s katerimi se:

  • izboljšuje učinkovitost kmetijskega gospodarstva,
  • izboljšuje naravno okolje, higienske razmere ali standardi za dobro počutje živali,
  • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
  • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev in organizirana kot:

  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.

Upravičeni stroški: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč, nova in rabljena oprema, novi in rabljeni delovni stroji, večletni nasadi, neopredmetena sredstva. 

V primeru projektov izven pravil državnih pomoči so lahko predmet projekta tudi naslednji upravičeni stroški: nakup kmetij, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč, osnovna čreda, stroški materiala in blaga.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00% upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Najnižja zaprošena vrednost posojila je 50.000 EUR, najvišja pa 1 mio EUR.

Prijave na razpis se odda od 27. 6. do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev.

7. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA.

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja primarne kmetijske pridelave: za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in povečanje samooskrbe s hrano.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev in organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.

Upravičene dejavnosti so sledeče: kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, gozdarstvo.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta, v kater se ne všteva DDV.

Upravičeni stroški projekta so lahko: nakup kmetijskih zemljišč, nakup gozdnih zemljišč. 

Najnižja zaprošena višina posojila je 10.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR.

Prijava na razpis je možna od 27. 6. do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

  

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe