×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020


1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) - PF2.

Skupni znesek razpisa je 1.400.000 EUR.

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, s ciljem zagotoviti premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in na prijavljeni projekt. izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.

Upravičeni vlagatelji na ta razpis so: kmetijska gospodarstva, organizirana kot:

  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja pa 250.000 EUR.

Rokov za oddajo vloge je več, prvi je 28. 9. 2020.

3. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev/ pravne osebe - PF2.

Skupni znesek je 600.000 EUR.

Namen razpisa je  omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj zagotoviti premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt.

Upravičeni vlagatelji po tem razpisu so: kmetijska gospodarstva, organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost pa 150.000 EUR.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.: 05 37 20 180 ali na e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.

Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe