×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Rok za prijavo: ponedeljek, 23. november 2020


Idrija, 26. 10. 2020

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo javnega razpisa Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19.

V javnem razpisu se spremeni rok za oddajo vlog. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

2. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021).

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe oz. stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova le-teh zahteva tudi izvedbo drugih del. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49% upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Upravičenec mora pokriti 51% upravičenih stroškov kot  lastno udeležbo, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja. 

Upravičeni stroški so:

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12% celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški gradnje in nakupa opreme,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški plač.

Na javni razpis se lahko prijavijo občine.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 22. 11. 2021.

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 11. 2020. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe