×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

1. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanje in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb za leti 2021 in 2022. Programi javnega razpisa se nanašajo na področje neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih in ranljivih skupin s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je 22. 2. 2021.

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v vzgojno-izobraževalne zavode oziroma v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva. Prijavitelj na javni razpis je lahko občina, ki je ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda. Cilj razpisa je finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih investicij v objekte zavodov.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Občina lahko prijavi največ dva projekta, za sofinanciranje pa bo izbran samo en projekt občine.

Rok za oddajo na razpis je 1. 3. 2021.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021.

Sredstva iz razpisa so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

4. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2021.

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije, trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje. Projekti so namenjeni naslednjim ciljnim skupinam: širša javnost, otroci in mladi ter strokovna javnost.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in ustanove, ki niso posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, in zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz tega razpisa.

Rok za oddajo razpisa je 1. 3. 2021.

5. Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti je objavil najavo javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe