×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021).

Predmet razpisa je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Njegov namen je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je zagotoviti finančno podporo inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom hitre globalne rasti.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja vlagatelji – podjetja, ki imajo status mikro ali malega podjetja, so organizirana kot gospodarske družbe v obliki v obliki d.o.o., so starejša od 12 mesecev in mlajša od 5 let, in ki izpolnjujejo vse ostale pogoje iz razpisa.

Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe.

Upravičeni so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Roka za oddajo prijav na razpis bosta dva in sicer 31. 3. 2021 in 1. 10. 2021. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021).

Predmet razpisa je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza, namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so mikro in mala podjetja, organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, in izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

Rokov za predložitev vloge na Sklad je več, prvi je 31. 3. 2021.

3. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«.

Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno, in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve. Prijavitelj za subvencijo je delodajalec, registriran kot poslovni subjekt s svojo matično številko in posluje v eni izmed standardnih klasifikacij dejavnosti, ki so navedene v razpisnem besedilu.

Predmet razpisa je tudi zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo ali v spletni obliki.

Pogoji za to, kdo se lahko prijavi na razpis, so različni glede na namen, s katerim se prijavitelj prijavlja na razpis: za dodelitev subvencije ali za dopolnilna izobraževanja v kulturi.

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/2022.

Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavilo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2021/2022, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Pogoj za prijavo na razpis je, da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja, in da izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Rok za prijavo na razpis je 25. 3. 2021.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe