×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 41/2021 z dne 19.3.2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa na prejemnika pomoči lahko znaša do 70% upravičenih stroškov projekta. Pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Rok za prijavo na razpis je do 2. aprila 2021.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja.

Pomoč iz tega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Višina dodeljene pomoči lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta za namen A in do 90 odstotkov za namene B, C in Č.

Rok za oddajo vloge na razpis je 2. april 2021.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Na razpis se lahko prijavi nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Vlagatelj lahko dobi iz tega razpisa pomoč samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.

Pomoč iz tega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Višina dodeljene pomoči iz tega razpisa lahko na upravičenca znaša do 90 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddaje vloge na razpis je 2. april 2021.

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2020/2021 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2021. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom  na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah:

  • študijski krožki,
  • programi medgeneracijskega sodelovanja učenja univerz za tretje življenjsko obdobje,,
  • parada učenja,
  • koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2021,
  • nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih.
  • Pogoji za prijavitelje različni, glede na namen, za katerega se prijavljajo na razpis.

Rok za prijavo na razpis je 9. 4. 2021.

5. Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v navedenih občinah, tudi iz Goriške statistične regije, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij.

6. Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma je objavila javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021«.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

Upravičenci do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo lokalnih destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine, lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Rokov za oddajo vloge na razpis je več, prvi je 9. 4. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe