×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Spremenijo se podatki o višini razpisanih sredstev. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

2. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi javnega razpisa za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letu 2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

3. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2021-2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:

  • manjšinske etnične skupnosti,
  • invalidi.

Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom se želi omogočiti krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:

  • usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture in
  • zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije (upravičena ena zaposlitev pri prijavitelju, zapolni delovni čas, za najmanj 16 mesecev.

Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin po tem javnem razpisu, in ki izpolnjujejo tudi vse ostale razpisne pogoje.

Rok za oddajo vloge na razpis je 7. 6. 2021.

4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027.

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si.

Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe